ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ГЛАСОВЕ, ПОТИСНАТИ ГЛАСОВЕ

ЗАГЛАВИЕ
Потиснатите гласове в българската словесност от ХІХ в.
Игнорираните гласове на невъзродeнитe
Типология на привилегированите гласове през Възраждането
За маргинализираните гласове и езици на Българското възраждане
Добри Войников – от критиките до признаването му за „баща на българската драма и театър”
Христо Ботев: идеологическо моделиране на образа в социалистическата поезия
Ориентализмът надвива ориенталистите: случаят с Алфонс Роайе, автор на романа „Еничерите“ (1849)
Английският Вазов: преводачът на „Под игото”
Един безименен глас
Литературата като история: Историческо, фолклорно и литературно битие на Индже войвода
Потиснатият глас на Елисавета Караминкова в превода ѝ „За женский пол”
Патриархални визии за жената съпруга в три преводни италиански творби
Джон-Бъниановият Пътешественик – между класическото и маргиналното
Античните примери във възрожденските учебници, издавани от жени