Заглавие Автор Посещения
Потиснатите гласове в българската словесност от ХІХ в. Николай Аретов 594
Игнорираните гласове на невъзродeнитe Раймонд Детрез (Гент, Льовен) 615
Типология на привилегированите гласове през Възраждането Румяна Дамянова 533
За маргинализираните гласове и езици на Българското възраждане Катя Станева 1456
Добри Войников – от критиките до признаването му за „баща на българската драма и театър” Николета Пътова 1000
Христо Ботев: идеологическо моделиране на образа в социалистическата поезия Анна Алексиева 795
Ориентализмът надвива ориенталистите: случаят с Алфонс Роайе, автор на романа „Еничерите“ (1849) Надежда Александрова 691
Английският Вазов: преводачът на „Под игото” Владимир Трендафилов 1274
Един безименен глас Николай Чернокожев 535
Литературата като история: Историческо, фолклорно и литературно битие на Индже войвода Евгения Иванова 744
Потиснатият глас на Елисавета Караминкова в превода ѝ „За женский пол” Недка Капралова 544
Патриархални визии за жената съпруга в три преводни италиански творби Бойка Илиева 583
Джон-Бъниановият Пътешественик – между класическото и маргиналното Мария Пилева 692
Античните примери във възрожденските учебници, издавани от жени Андриана Спасова 692