Заглавие Автор Посещения
Потиснатите гласове в българската словесност от ХІХ в. Николай Аретов 1958
Игнорираните гласове на невъзродeнитe Раймонд Детрез (Гент, Льовен) 1078
Типология на привилегированите гласове през Възраждането Румяна Дамянова 931
За маргинализираните гласове и езици на Българското възраждане Катя Станева 2091
Добри Войников – от критиките до признаването му за „баща на българската драма и театър” Николета Пътова 1581
Христо Ботев: идеологическо моделиране на образа в социалистическата поезия Анна Алексиева 1444
Ориентализмът надвива ориенталистите: случаят с Алфонс Роайе, автор на романа „Еничерите“ (1849) Надежда Александрова 1256
Английският Вазов: преводачът на „Под игото” Владимир Трендафилов 3139
Един безименен глас Николай Чернокожев 938
Литературата като история: Историческо, фолклорно и литературно битие на Индже войвода Евгения Иванова 3390
Потиснатият глас на Елисавета Караминкова в превода ѝ „За женский пол” Недка Капралова 893
Патриархални визии за жената съпруга в три преводни италиански творби Бойка Илиева 1148
Джон-Бъниановият Пътешественик – между класическото и маргиналното Мария Пилева 2940
Античните примери във възрожденските учебници, издавани от жени Андриана Спасова 1042