Битите за историята: толерантността под въпрос

Антонис Лякос.

 

По повод петдесетата година от основаването си Обединените нации и ЮНЕСКО приеха една „Декларация за принципите на толерантността“ и решиха да обявят 1995 за „Международна година на толерантността“. Според тази декларация:

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност - това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност - това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способствува за замяната на културата на войната с културата на мира.1

Истината за първия ден на благодарността

Джеймс У. Лоуен.

Thanksgiving1

Като се има предвид, че нищо от установената гощавка за Деня на благодарността не съдържа и грам истина, историческа точност или междукултурно усещане, защо е така явно вкоренена? Необходимо ли е американската психика безспирно да експлоатира и унижава жертвите си с цел да оправдае историята си?
Майкъл Дорис

Европейските изследователи и нашественици откриват необитавана земя. Ако е била девствена пустош, щеше все още да е такава, тъй като нито технологиите, нито общественото устройство в Европа от 16. и 17. век са притежавали възможността да поддържат, със свои собствени ресурси, колонии, отдалечени на хиляди мили от дома.
Франсис Дженингс

Европейците успяват да завладеят Америка не заради военния си гений, набожна мотивация, амбиция или алчност. Те успяват, като спонтанно провеждат биологична война.
Хауърд Симпсън

Засягането на тези теми е болезнено. Но нашите предци, колкото и мъдри, благочестиви и искрени да са били, са неглижирали християнската благотворителност. Исторически истината трябва да се пази свята на каквато и да е цена най-вече от ограничения и безполезен патриотизъм, който вместо да подстрекава търсенето на истината, се гордее с това, че прикрива и най-малката несполука на дедите ни.
Полк. Томас Аспинуоу

Имена и вид на боговете

Волфганг Голтер.

Odin, der Göttervater

До понятие за бог може да достигне само народ с висок потенциал и интелектуално развитие. Без съмнение основите на религията често са същите като при вярванията в духовете и не може да се отрече връзката между бог и природен дух.