Паметниците на културни фигури: функции и употреби

Паметниците на културни фигури: функции и употреби

Дискусия „Памет и паметници”
„Паметниците на културни фигури: функции и употреби. Достоевски - с мярка”
8 март 2011, НБКМ