REVIEWS

REVIEWS

1. Личева, А. Прочити на другостта. - Култура, № 28, 29. 06. 2001.

2. Антон Дончев отново се включва в състезанието за “Нобел”. - Дневник on line, 19. 02. 2002.

3. Ива Йовева, Една французойка срещу “Време разделно”. - Труд, 19. 02. 2002.

4. Самуел Леви, Историческата основа на романа е спорна. - Труд, 23. 02. 2002.

5. Николай Стоянов, Да напишем смешната история на Балканите. - Труд, 23. 02. 2002.

6. Андрей Пантев. Генератор на омраза ли е Шекспир? - Труд, 23. 02. 2002.

7. Време разделно събра елита. - Труд, 21. 02. 2002.

8. Н. Аретов, Страшна ли е критичната оценка. - Демокрация, 28. 02. 2002

9. Мари Врина, Не се вторачвайте в “свещени крави”. - Труд, 02. 03. 2002.

9. Дончо Цончев, Не щат да имаме литературно наследство. - Труд, 02. 03. 2002.

10. Ерик Нольо, Шедьовър достоен за европейските антологии. - Труд, 02. 03. 2002.

11. Христо Карастоянов - Труд, 02. 03. 2002.

12. Катя Атанасова, Записки по Нобелите. - Капитал, № 8, март 2002.

13. Анахит Хачикян, Времето на Антон Дончев. - Култура, 1. 03. 2002.

14. Георги Господинов, Айфеловата кула на литературата. - Дневник, 1. 03. 2002.

15. Геновева Бофис, Българите и светът. - Литературен форум, 11. 03. 2002.

16. Тамара Шишманова, Протежетата на Сорос петнят българската история. - Монитор, 13. 03. 2002.

17. Протест срещу негативната кампания спрямо преводачката и литературоведката Мари Врина, Сдружение на български писатели - Литературен вестник, 20-26. 03. 2002 .

18. Марин Бодаков, Пролетно писателско пробуждане. - Култура, 22. 03. 2002. и Литературен вестник, 20-26. 03. 2002.

19.Кому е нужно, Разговор на Силвия Чолева с Мари Врина - Култура, 29. 03. 2002.

20. Силвия Чолева, в. - Култура.

21. Чавдар Маринов, Изсмукване на памет. - Култура, 12. 04. 2002

22. Ерик Нольо, Писмо до в. Култура. - Култура, 19. 04. 2002.

23. Анахит Хачикян, Отчетът на Нольо. - Култура, 10. 04. 2002.

24. Мари Врина-Николов, Да обичаш своята родина, а не своята възбуда. - Литературен вестник, бр. 16, 24-30. 04. 2002.

25. Дияна Иванова, Рекламна кампания Нобел. - Литературен вестник, 02. 10. 2002.

27. Йордан Ефтимов, Пътят на киселото мляко: Българската литература от предпоследната година на века. - Литернет, 2000.

28. Кой се вълнува от Нобеловите награди в мрежата? - Литературен вестник, 6-12. 03. 2003.

29. Barbara Reeves-Ellington, Balkan Identities… - Balkanistica 18 (The University of Mississippi).

30. Юлияна Методиева, Да вървим по пясък. - Демократически преглед, № 2, 2002.

31. По следите на нашата идентичност. На избори винаги се говори патетично по тази тема. Страницата подготви О. Стоянова. - Дневник, № 122, 27.06.2005.

32. Николай Аретов, Интердисциплинарен проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения". - Критика и хуманизъм, 37/2911