Заглавие Автор
Социология на емоциите: Основни теоретични подходи Джонатан Х. Търнър
Исторически изследвания на Аз-а и емоциите Уилям Реди (Университет Дюк)
Емоции, идентичност, литература и национална митология: многопосочност на връзките Николай Аретов
Емоциите във възрожденската поезия: експлицитна и имплицитна публичност Анна Алексиева
По бреговете на Дунава Рая Заимова
Гняв и радост около един политически принцип, или как българите преживяваха установяването на ранните им държавни граници Раймонд Детрез (Гент)
Преводът като огледало на отношението спрямо националната идентичност и другостта в България и Франция Мари Врина (Париж)
Социална идентичност и социално действие в Уелс: ролята на груповите емоции Тони Манстед (Кардиф)
Емоционално съдържание и политика на национална идентичност Галин Горнев, Пепка Бояджиева, Кръстина Петкова
Употреба на емоциите: поглед върху българските текстове до средата на ХІХ век Надя Данова
Драмат(ург)ичните страсти и Българското средновековие Радослава Илчева
Емоционалната "енергия" на съвременната българска идентичност Кръстина Петкова, Пепка Бояджиева, Галин Горнев
Религия и национална идентичност – една изчезваща връзка? Теодора Карамелска
Между гордостта и срама Кристина Петкова, Валери Тодоров, Пепка Бояджиева, Галин Горнев
Значението на емоциите в българския исторически филм Гергана Дончева
Образование по история и емоции Рая Заимова, Гергана Дончева
Места на паметта: дебатите и митовете Николай Аретов
Изобретени емоции и практически разум Гражина Шват-Гълъбова (Варшава)
Отново за пропускливостта на стената между идентичностите Надя Данова
Емоционални употреби на миналото: Възраждането като Златен век Анна Алексиева
Предателството на Юда като фигура на паметта Евелина Джевиецка (Варшава)
Емоционални реакции на Българския въпрос: случаят с гръцката Йерусалимска патриаршия Мария Литина (Атина)
Размисли за българските места на паметта Раймонд Детрез (Гент)
Места на памет: България и Сърбия Евгения Иванова
Травма и юначество Димитър В. Атанасов
Великден в Александрия Христос Хадзийосиф (Крит)
Приказката на Пинелопи Делта и тайните на македонската борба Спирос Каравас (Митилини)
Представи за своето: Образът на Европа в турските учебници Бюшра Ерсанлъ (Истанбул)