ИЗОБРЕТЯВАНЕТО НА ЗЕМЯТА НА ИЗРАЕЛ

ИЗОБРЕТЯВАНЕТО НА ЗЕМЯТА НА ИЗРАЕЛ

ШЛОМО ЗАНД (ТЕЛ АВИВ)

shlomo_zand_2012_1.jpg

Какво е родина и кога родината се превръща в национална територия? Винаги ли са съществували родини, или те са продукт от относително късни исторически процеси? Как са чертани техните граници и защо толкова много народи не са склонни да отстъпят и сантиметър от тях? И може би най-важното, защото толкова много хора са готови да умрат за тях през ХХ век? Близо 200 родини са се появили на картата на земята през последните два века, а други са на път да се родят. Какво е бъдещето на тези територии?

Този начин на мислене повдига много въпроси, свързани с родината на еврейския народ. Дали Библията и Талмуда установяват една представа за родина, която съответства на днешната употреба на това понятие? В какво се състои същността на Обетоватата земя? Дали това е земя, свещена за трите западни монотеистични религии, или е земята, на която са се появили световните евреи? Дали набожните евреи, последователи на Талмуда, наистина се стремят да емигрират там, 2000 години по-късно? И, ако е така, защо те не желаят да живеят там днес? А какво става с местното население на страната, което представата за родината на евреите превръща в граждани – наематели в собствената им страна? Имат ли те право да продължат да живеят в нея, или са там само временно? Какви са шансовете им да достигнат самоуправление в собствената им родина?

След критичното разглеждане на мита за вечното съществуване на еврейския народ Шломо Занд се насочва към загадъчната свещена земя, предмет на най-продължителния междунационален сблъсък през ХХ век. Неговата книга Изобретяването на земята на Израел деконструира вековните легенди, с които са обвити Светите земи и предразсъдъците, които продължават да ги задушават. Изследването на Занд разглежда фундаменталното значение на представата за „историческо право” и проследява изобретяването на съвременната геополитическа представа за „Земята на Израел”, осъществено през XIX в. от протестанти евангелисти и еврейски ционист. Тази националистическа конструкция не само улеснява колонизирането на Близкия Изток и учредяването на държавата Израел, днес то заплашва съществуването на тази държава.

Проф. Шломо Занд преподава съвременна история в Университета в Тел Авив и е гост-професор в École des hautes études en sciences sociales в Париж, автор на книгите Le XXe Siècle a l'écran (Seuil, 2002), The Words and the Land. Israeli Intellectuals and the Nationalist Myth (Semiotexte/Mit Press, 2011) и др. Неговият труд Изобретяването на народа на Израел (2008) е публикуван на иврит и е преведен на двадесет езика.
На български е издаден през 2011.

СЕМИНАР 2012