Първа радост

Първа радост

Представянe на сборника

...първа радост е за мене.
Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения.
София: Кралица Маб, 2012.

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
5 юли (четвъртък) 2012, 17.00