Места на паметта: Емоции и страсти

Места на паметта: Емоции и страсти

3-4 ноември 2011
Институт за балканистика с център по тракология
ул. Московска 45.

Четвъртък, 3 ноември 2011