Емоционалната "енергия" на съвременната българска идентичност

Кръстина Петкова, Пепка Бояджиева, Галин Горнев.