Заглавие Автор
Майката на народа: образът на жените в нацистката идеология Лейла Дж. Руп
Размисли за Ганди Джордж Оруел
Отклонение: Как светът стана модерен Стивън Грийнблат
Лъжите, които ми наговори учителят: къде грешат учебниците по американска история Джеймс У. Лоуен
Имагологията: История и метод Юп Лерсен
Защо те започнаха? За прехода от културни разсъждения към социални действия в европейските национални движения Мирослав Хрох
Две форми на негодувание: Жан Амери, Мартин Валзер и германската културна памет Алайда Асман
Национализиране на знанието Питър Бърк (Кеймбридж)
Европа и Радикалното просвещение Джонатан Израел
Просвещението и православният свят Лари Улф
Наслаждението (което не мога да получа): теорията на Лакан и анализът на национализма Янис Ставракакис (Колчестър) и Никос Хризолорас (Лондон)
Антипросвещението Зеев Стернхел