Различните в своята култура. Маргинали и аутсайдери