Литературната рецепция и “балканската литературна идентичност”

Литературната рецепция и “балканската литературна идентичност”

Румяна Л. Станчева

Анализът на рецепцията на румънската литература в България (главно на водещи писатели като Панаит Истрати и Ливиу Ребряну) дава възможност да се определи термина “Балканска литературна идентичност”. Примерите от периода между двете световни войни показват, че става дума за понятие в единствено число, че е заимстван отвън (от чужбина) термин, включващ идеята за екзотика, за устен разказ, за Ориент, за страстни конфликти. В същност това е много повече един външен образ, стереотип, еднопосочен, не конкретен, една фалшива идентичност. От литературна гледна точка, този термин може да бъде свързан с характеристиките на романтизма.