Арманд Басмаджиян

 • Възраст
  64 години
 • Пол
  мъжки
 • Етническа принадлежност
  арменец
 • Религия
  Арменска Апостолическа Православна църква
 • Образование
  висше
 • Семейно положение
  женен, с деца и внуци
 • Място на раждане
  София, България
 • В момента живея в (селище, държава)
  София, България

1. Единствено като арменец. Няма значение къде съм роден

2. Няма съществени промени. Пол - мъжки, Вяра – православна, християнска, Националност – арменска, Професионална – само библиотекар, Социална – винаги безпартиен и със собствено мнение по въпросите, Семейна – семеен

3. Разбира се, околната среда е може би най-важният фактор, определил националната ми идентичност. Контактите с връстниците, училището, Университета, работата – винаги съм бил в българска среда. Непростимо вмешателство беше закриването на Арменското училище в края на 50-те години по нареждане на БКП, по-късно – непризнаването на националната ми идентичност като малцинствена и отказът да бъдат приети кандидатстудентските ми документи в специалности, които бях избрал (за Софийския университет), недопускането ми до кандидатстване за научна работа, въпреки съществуващите за това възможности, отношението на някои личности към мен, щом разберяха моята националност (тук става дума за отделни хора, не за обществото като цяло).

4. Като литературни образи, вероятно най-близки са ми Дон Кихот и Д’Артанян – с любовта към книгите и стремежа към справедливост. Колкото до музикалните ми интереси, те са областта на предкласиката, класиката и класическия джаз. Те не са проява на възрастта ми.

5. Както казах, става дума за литературни герои, които винаги са ми били близки. Във филмите нямам предпочитания към определен филм, кино образ и артисти. Харесвам някои графици с техните творби и най-вече, ако работят екслибриси.

6. Противоречиво. Външните фактори само са затвърдили представата ми за моята национална идентичност. Това се дължи по-скоро на отрицателното отношение на отделни хора към националността ми. Аз не мога да характеризирам причините за това, тъй като считам, че се отнасям еднакво с всички около мен. Националната ми идентичност ми помага, когато съм в арменска среда, когато избирам темите за книгите си и т.н. Както посочих по-горе – националността ми надделя в отрицателна посока при кандидатстването ми в Университета и при желанието ми за научна кариера. В областта, към която имах интереси и досега няма реализирана личност.

7. От изредените въпроси – да, живея в различна етническа по характер страна. Но това не ми пречи, тъй като вече съм свикнал да избягвам конфликтни ситуации с враждебно настроени личности. Родителите ми бяха арменци, така че тук нямах противоречия. В религиозно и семейно положение – също. Какво следна от това? Нищо съществено. Известна неудовлетвореност, която съм компенсирал с годините.

8. Този въпрос не ме засяга, тъй като не съм променял местоживеенето си.