Студенти в Люблин


Анкетата е проведена анонимно с 12 студенти в Люблинския университет. Всички те са чужденци в Полша – 6 от Беларус, 5 от Украйна и 1 от Казахстан. 5 от тях са жени, а седем – мъже. Възрастовият диапазон е между 18 и 25 години, средна възраст малко над 21 г. ( 21,08). Студентите са от различни специалности: едногодишен курс по полски език и култура, международни отношения и полска филология.

Извадката не претендира за представителност –анкетьорите (също студенти) са се обърнали към по-голяма група свои колеги, като са получили отговорите на част от тях.

Анкетата е проведена от Валери Вачев и Рената Янисив, по това време студенти в Люблинския университет

ОБОБЩЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ

1. Как бихте определили своята идентичност? Моля, посочете един от отговорите, който представя най-добре вашето усещане.
а. За мен най-важна е националната ми принадлежност. Аз съм преди всичко българин (турчин, грък, евреин, руснак...).
б. За мен най-важно е моето гражданство. Аз съм преди всичко гражданин на България, Великобритания, САЩ...
в. За мен най-важна е религиозната ми принадлежност. Аз съм преди всичко християнин (православен, католик; мюсюлманин, юдей, друг.)
г. За мен най-важни са връзките със семейството. Аз съм преди всичко съпруг/а, син (дъщеря), баща (майка).
д. За мен най-важна е моята професия. Аз съм преди всичко..... (Моля напишете).
е. За мен най-важни са връзките с връстниците ми (моето поколение). Аз съм преди всичко младеж, зрял човек, пенсионер...
ж. Аз съм преди всичко мъж (жена). Аз съм хомосексуален и това е особено важно за мен.

На първия въпрос са получени 6 а (най-важна е националната идентичност), 3 г (семейството), 2 в, 1 е. Най-популярният отговор е избиран изключително от студенти от Беларус (3 мъже и 2 жени) и един мъж от Казахстан. Възможните отговори, които извеждат на преден план гражданството (б), професията (д) и пола (ж) са пренебрегнати.

2. Давате ли си сметка за въздействията, които са оформили вашата идентичност? Кои са те?
а. моята кръв
б. семейството
в. образованието
г. средата, в която сте живял/а като дете или днес
д. нещо друго (Моля, посочете го.)

Вторият въпрос основателно е провокирал към посочване на няколко отговора, трима души са посочили два фактора, а един – 3.

Най-много – 8 – са отговорите б (семейството). Следват 5 отговора в (семейството) и 4 г (следата). Отговор а – „моята кръв” е пренебрегнат.

3. С какви образи (фигури) и сюжети се идентифицирате? Какви образи (фигури) и сюжети изразяват най-добре вашата идентичност? Виждате ли връзка между музикалните ви предпочитания и идентичността Ви?

Този и следващите въпроси предполагат не избиране на предзададена алтернатива, а посочване на собствено предпочитание. Закономерно 4 души не са отговорили на трети въпрос. Някои от отговорилите вероятно не са разбрали добре превода на въпроса, който може би не е достатъчно ясно формулиран.

Получените отговори са:

Пипи Дългото Чорапче
Харесвам музиката на ШопенМоята идентичност най-точно изразяват известни личности от областта на изкуството, литературата и киното. Banksy (британски графитър), Juck Pallahniuk (писател) и Сергей Бабкин (певец). Считам, че моята идентичност е тясно свързана с музикалните ми предпочитания... и не само.Образът на природата във филмите и книгите.
С моите родители и приятели.
С Рита Марли и Анджелина Джоли
1) с миграцията; 2) с полския щъркел; 3) Не.
Харесват ми картини, представящи природа, хора и животни в ярки цветове, но не и абстрактни такива, тъй като не ги разбирам. Струва ми се, че моята личност определя живата природа рисувана на платно, тъй като я свързвам със спокойствие, хармония на духа и спомени от детството. Слушам различни стилове музика, но хип-хопът и регето ми харесват повече от, например, чалгата[1], ретрото и техното.

4. Присъстват ли тези образи, фигури и сюжети в книги, филми или някакви други повествователни текстове? Кои са те?

Получени са само 4 (от 12) отговора не четвъртия въпрос. Връзката с предишния въпрос е затруднила анкетираните, но тези, които са отговорили, са се опитали да посочат такава връзка.

Да, в два филма – Тайлър Дърдън (Брат Пит в „Боен клуб”) и от областта на литературата „Спасителят в ръжта”.
Образът на оформящата се държава и независимостта в песните и военните филми. (Отговорът е на жена от Беларус, която обаче не е отговорила на предишния въпрос.)
Да, в музиката, документалните филми.
Картините, изобразени в книгите и филмите, но в кои точно не мога да си припомня в този момент.

5. Как бихте определили ролята на вашата идентичност в живота ви? Помага или пречи (и при какви обстоятелства).

Въпросът е еднозначно свързан с националната идентичност и провокира еднотипни отговори, в които има известни нюанси. Само един от анкетираните се е въздържал. Получените отговори са:

Винаги помага.
Винаги моята идентичност ми помага, винаги се чувствам белоруснак и винаги съм горд с това.
Помага ми да издържам в трудните моменти.
Помага, дава ми увереност.
По-скоро помага.
Помага, особено когато живееш далече от родината.
Нито пречи, нито помага.
Помага.
Помага в ситуации на несигурност.
Дава познание и по-скоро помага в различни разговори.
Разбира се, че помага. Дава вяра в себе си и стимулира към големи постижения в живота.

6. Вашата идентичност е нетипична (Вие живеете в чужда етническа/религиозна среда, родителите Ви имат различен етнически/религиозен произход, Вашият (брачен) партньор е различен от Вас...) Какво следва от това?

Получените отговори също са доста еднотипни, на места прекалено лаконични. Закономерно никой не посочва „нетипична” идентичност и не коментира различен в някакво отношение брачен партньор. Струва ми се, че определението „нетипична” идентичност е разчетено преди всичко в сексуален смисъл, а не в някакъв друг – религиозно малцинство, дете от смесен (в етнически, религиозен или друг смисъл) брак и пр. Трима анкетирани игнорират този въпрос.

Само хубави неща, знам повече, уча се да разбирам другите.
Старая се да не отдавам значение на това, но винаги подчертавам своята идентичност.
Не е нетипична
Развитие и познаване на другите култури.
Това не ми пречи. [Отговаря 22 годишен мъж от Беларус. Не е ясно кое е това, което „не ми пречи”.]
Моята ситуация е нормална.
Това я подсилва. [Хубаво би било да се разбере какво седи зад местоимението „това”.]
Живея в страна, в която хората от друг произход не са третирани по различен начин, така че не съм имал проблеми. [Мъж от Казахстан, не е ясно дали има предвид Казахстан или Полша.]
Получава се така, че не се отказвам от своите традиции, но започвам да почитам и тези на другите.

7. Вие не живеете в селището (региона) в който сте се родили и израсли. Какво следва от това?
а. отдалечеността от мой роден край засилва емоционалните ми връзки с него.
б. отдалечеността от мой роден край отслабва емоционалните ми връзки с него.

Почти единодушно е предпочетен отговор а. Само един отговор въвежда нюанс.
По никакъв начин не влияе.

8. Кога и къде най-силно чувствате вашата идентичност?
а. на национални празници
б. в църквата
в. у дома
г. когато чета книги (вестници), гледам филми (телевизия)
д. когато слушам музика (Моля, посочете каква.)
е. на спортни състезания (международни, български).

На този въпрос отговарят всички, като някои посочват по 2, а един – 3 верни отговора. На най-голяма популярност – по 5 отговора - се радват б (църквата) и в (у дома); следва а (националните празници) – 5 отговора, г (книги, вестници, филми, телевизия) и е (спортни състезания) са посочени от по 2 анкетирани, а 1 е посочил д (музика), без да уточнява жанра.

Никой не се възползвал от възможността, предлагана от последния въпрос:
9. Какво бихте прибавили към дадените вече отговори?

 2010

 

 

 


[1] В интервютата е използван израза ДИСКО ПОЛО, музикален стил, който е със статута на чалгата в България. Музиката обаче няма етноелемент, най-често се изпълнява на синтезатор, а текстовете не са особено смислени в по-голямата си част.