Петер де Клерк

 • Възраст
  59 години
 • Пол
  мъж
 • Етническа принадлежност
  африканер / холандец
 • Религия
  протестант (калвинист)
 • Образование
  Ph.D
 • Семейно положение
  неженен
 • Място на раждане
  Звиндрехт, Нидерландия
 • В момента живея в (селище, държава)
  Вандербилпарк, Южна Африка

Както е казано във въведението към анкетата, идентичността на човека е комплексна и аз не мога да определя моята с едно-две изречения.

Не съществува йерархия, според която да подредя своите идентичности, най-общо казано те са еднакво важни за мен. Както е казано във въведението към анкетата, в някои ситуации една (или две, или три) от тези идентичности излизат на по-преден план.

Въздействията, които са оформили моята идентичност, са много. Родното място, мястото и страната, в която човек прекарва детството си или където живее като възрастен; идентичността на родителите му и на другите роднини, съседи и приятели, образователните институции, които посещава и пр., всичко това играе своята роля.

Трудно е да се отговори с едно-две изречения и на въпроса за фигурите и сюжетите, с които човек се идентифицира. Най-общо казано, аз не се идентифицирам с някакви конкретни фигури и сюжети. Историята на моя живот, в контекста на историята на обществото, в което живея (което до голяма степен е света като цяло) оформят част от моята идентичност. Предполагам, че съществува връзка между моята идентичност и музикалните ми предпочитания. Поради западната (европейска) среда, в която съм роден и израсъл, аз предпочитам западна музика и (може би поради възрастта ми) - класическа или лека класическа пред по-нова музика.

Вече отговорих на въпроса за това дали тези образи, фигури и сюжети присъстват в книги, филми или някакви други повествователни текстове.

Това също е много труден въпрос. Мисля, че при определени обстоятелства идентичността може да е пречка, а в други - да помага. В Южна Африка например, по време на апартейда беше предимство човек да има европейски произход (да бъде бял), сега, при новата политическа ситуация, това до голяма степен е пречка.

Всичко зависи от типа общество и от средата, в която човек живее. В общество, в което всички говорят един и същи език, имат една религия и пр., човек, който говори друг език и има друга религия, би бил разглеждан като чужденец, като аутсайдер. За такъв човек би било невъзможно да се интегрира напълно (а понякога - дори и частично) в обществото. В едно мултиетническо, мултиезиково и мултирелигиозно общество, положението би било много различно, до голяма степен такъв е моя случай.

Мисля си, че човек, който продължава да живее в града, в който е роден и израсъл, е изложен на по-малко влияния и това може да води до много ограничена представа за света, до по-ограничено мислене; за хора, които са напуснали местата, в които са родени и израснали, може да се предположи обратното. Специално в моя случай е трудно да се посочат следствията, защото би трябвало да се сравнява с това, което би се случило, ако бях останал да живея в моя роден град, нещо което не знам.

В общия случай човек усеща своята идентичност най-силно, когато тя е заплашена. Например ако някаква група или чужда държава навлезе в неговата страна или област и се опита да я завладее; когато езикът на човека е потиснат и пр. В моя случай политически мерки, които имаха отрицателно въздействие върху моята етническа група и моя език, ме накараха да обръщам по-голямо внимание на моята идентичност.

Нямам какво да прибавя. Съжалявам, ако не съм отговорил на въпросите достатъчно пълно, но това би означавало да напиша много дълго есе.

2005