Невенка Мартин

 • Възраст
  46 години
 • Пол
  Жена
 • Етническа принадлежност
  южнославянска - хърватска и черногорска/ сръбска
 • Религия
  православна
 • Образование
  MA in East European Studies
 • Семейно положение
  разведена, син на 23 години
 • Място на раждане
  Зренянин, Югославия
 • В момента живея в (селище, държава)
  Лондон, Великобритания

Многоаспектна, някои от аспектите са „по-важни" от другите.
1. Жена и майка. 2. Сестра и приятелка. 3. Изследовател и маргинален учен. 4. Югославянка (въпреки че Югославия вече не съществува като държава, аз все още определям националната си идентичност така. Там съм родена и там прекарах годините, в които човек се оформя като личност; това е държавата, която напуснах преди 24 години. Възпитанието ми може да бъде определено като югославско.) 5. Европейка и в рамките на това, в по-тесен смисъл, гражданка на Великобритания и на Сърбия и Черна гора). 6. Православна.
С годините и житейските обстоятелства за мен все по-важно става да се определям чрез половата си идентичност; националната принадлежност и религиозната идентичност никога не са били особено значими елементи от моята идентичност, така е и сега. Емигрирането във Великобритания и по-късно раждането на моя син са моментите, в които забелязах промяна в йерархията (от дъщеря, изследовател, сестра, приятелка и пр. в жена, майка, сестра, приятелка, изследовател и пр.)

Семейството ми оказа най-голямо влияние, както и социалното обкръжение, в което израснах; средата, в която живея днес също оформи моята идентичност, особено по отношение на джендър категориите.

Смятам следните фигури за интересни, въпреки че не бих казала, че непременно се идентифицирам с тях.
Касия, византийска поетеса, композиторка и абатиса от ІХ век, най-ранната жена композитор, чиито творби са запазени. Най-известният й поетичен химн е Тропар, изповед Мария-Магдалена, в момента, когато тя полива с миро главата на Исус, непосредствено преди Страстите Христови. Според легендата император Теофил се отказал да се ожени за нея, тъй като когато той казал, че жената е източник на греха (имал предвид Ева), тя отговорила, че жената е извор на спасение (имала предвид Богородица).
Елизабет І, Маргарет Тачър (въпреки че никога не съм одобрявала политиката й!) - като примери на силни жени, които действат в един „мъжки свят", а от литературните герои - Скарлет О'Хара от Отнесени от вихъра.
Доситей Обрадович, сръбският монах, който разпространява идеите на Просвещението след южните славяни в Австро-Унгария и Сърбия; „бащата" на сръбската литература, забележителен и пламенен просветен деец. Просвещението е епохата, която ме привлича най-много, защото тогава, в началото на ХІХ в., се ражда идеята за южнославянското единство в Сърбия и сред южните славяни в Австро-унгарската империя. Време на забележителен подем, на творчески постижения и оживен културен обмен между южните славяни.
Що се отнася до музикалните ми предпочитания: православните църковни песнопения очевидно са свързани с религиозната ми идентичност; старите народни песни - с етническата ми идентичност; Моцарт олицетворява Просвещението и акцента върху индивидуалното.

Очевидно Скарлет О'Хара (Гражданската война в Америка), но тя е по-скоро един от литературните персонажи, с които мога да се идентифицирам, не толкова нейното време; Доситей Обрадович и неговата автобиография Живот и приключения, която картографира пътешествията му из Европа и преживяванията му, които го карат да изостави клерикалните идеи и да се превърне в пропагандатор на рационализма от ХVІІІ в. сред сърбите и в почитател на Йосиф ІІ, в когото Доситей вижда образец на просветен владетел.

Единствените моменти, в които се оказа, че някой аспект от моята идентичност представлява „проблем" (не толкова "пречка"), бе по време на последните войни в бивша Югославия. Единствено тогава ми се случваше някои хора, с които ежедневието ме срещаше, да ме помолят да уточня своята етническа принадлежност. Тогава събитията в Югославия бяха в центъра на новините и хората научаваха, че има сърби, хървати, босненски мюсюлмани и пр., които воюват помежду си; в повечето медии отношението към сърбите бе подчертано негативно. Тъй като произхождам от смесено семейство (майка хърватка, баща черногорец) за мен очевидно бе много трудно да отговарям на подобни въпроси, още повече, че аз съм израснала и съм възпитана като югославянка. Неочаквано се налагаше да уточнявам от коя част от тази страна идвам, и тъй като бях дошла от Сърбия, където съм родена, автоматично попадах в категорията "агресор". В такива случаи британският паспорт се оказваше много полезен и в някои ситуации започнах да се представям като гражданка на Великобритания. Това бе нещо естествено, тъй в някакъв смисъл съответстваше на това да бъдеш югославянин - и двете включват широк спектър от етнически, културни и религиозни идентичности. Възможността според конкретната ситуация да извеждам на преден план някой аспект от моята идентичност се оказа много удобна - националната и етническата принадлежност са само аспекти на моята идентичност, която не смятах за толкова съществена, полезен начин да заобиколя "уточняването" на моя етнически произход. Напоследък, когато ме попитат, обикновено отговарям, че съм „бивша" югославянка с британско гражданство. Двете неща се съчетават доста добре. Преди около 15 години, по практически причини, аз придадох английска форма на фамилното си име (от Мартинович то стана Мартин). Но когато съм в Сърбия, във всички неофициални ситуации аз всъщност използвам името Мартинович, тъй като е по-удобно. Наистина мисля, че идеята за променящата се идентичност ми е удобна - тя напълно съответства на начина ми на живот, в който свое място имат и Великобритания, и Сърбия.

Тъй като съм се родила в смесено семейство, аз съм възпитана по-скоро като югославянка, отколкото като хърватка или сръбкиня/ черногорка. Съвсем спокойно мога да се определя и като британка. Предполагам, че за мен по-адекватна е една по-широка представа за идентичността.

На човек му се налага да се адаптира към някакъв начин на живот. В моя случай това не бе особено трудно - Югославия винаги е била отворена за западни влияния и възможността да пътувам в чужбина ми помогна да натрупам някакъв опит. От друга страна, на мен ми се налагаше да работя по-усилено, да почна от нулата и да си извоювам някакъв социален статус. Ако бях останала в Югославия, това би било много по-лесно, тъй като бих могла да разчитам на подкрепата на семейството и социалната ми среда. В Лондон трябваше да постигам всичко сама. Освен това, тъй като произхождам от доста задружно семейство, връзките ми с родното място са много силни. Но това са връзки по-скоро с хора, отколкото със самото място. Всъщност аз съм доволна, че живея в Лондон, откритостта и космополитизма на този град ми допадат и тук аз се чувствам „у дома". Това поставя въпросът дали се чувствам "у дома" в Зренянин, където съм родена и израсла. Ако "у дома" е мястото, което обичаш, аз се чувствам "у дома" и на двете места - единият ми дом съм си създала сама, в него е роден сина ми, в него живея вече 24 години; в другия съм родена и израснала, в него е останалата част от моето семейство. И с двата ме свързват дълбоки емоционални връзки.

Когато съм с моето семейство и с приятелите ми в Сърбия и Хърватия (някои от тях са от бивша Югославия, други са колеги от Лондонския университет). Всъщност, когато съм с хора, които имат някаква връзка с Югоизточна Европа (Балканите), било то по произход, било според научните им интереси. Интелектуалните и ментални нагласи на хората от тези социални групи отговарят най-пълно на моите и най-пълно изразяват моята идентичност по отношение на националната ми принадлежност. Интересно е, че с годините тези чувства се засилват - чувствам, че "корените ми" ме привличат все по-силно.

2005