Представи за своето: Образът на Европа в турските учебници

Представи за своето: Образът на Европа в турските учебници

БЮШРА ЕРСАНЛЪ (ИСТАНБУЛ)
Seminar11_2.jpg

Националните емоции, които присъстват в учебниците, често нарушават / игнорират или подменят реалностите. Европа, която е едновременно исторически оформен регион и наднационална структура като ЕС, понякога поставя пред изпитание твърденията на официалната турска пропаганда. Представянето на някои важни исторически събития, а именно на кръстоносните походи, превземането на Истанбул от турците, Възраждането, Реформацията, Просвещението, Френската революция и западането на Османската империя демонстрира реакциите на Министерството на националното образование спрямо Европа като политически идентичност.

В представянето и анализирането на подобни събития и техните последици могат да се открият наивни представи за победи, поражения, провали, успехи, реакции на възхищение и оскърбление. Понякога тази национална емоционално отношение прераства в представи за своето, видяно в генерализиран европейски контекст. Някои промени във времето и пространството изкривяват представата за себе си, водят до подмяна, отричане, самовъзхвала, деградация и т.н. Лансира се единствен национален Аз, а възможната множественост на своето съзнателно се свежда до "изконното" единство.

В лекцията се прави опит да бъдат представени националистическите чувства, отразяващи отношението към Европа и Европейския съюз, в турските учебници от последните години.

СЕМИНАР 2010